Grįžti atgal

Universalūs montažiniai klijai (UNIVERSAL)

INFORMACIJA

SPALVA - smėlio.

SAVYBĖS
Klijai greitai džiūsta, išdžiūvę išlieka elastingi. Atsparūs vandeniui.

PAGRINDO / PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Klijuojamas paviršius turi būti sausas ir švarus. Nuo paviršiaus turi būti pašalintos dulkės, nešvarumai, riebalų dėmės bei kiti teršalai.

MIŠINIO PARUOŠIMAS
Klijai paruošti naudoti.

SĄNAUDOS
0,3–0,5 kg/m².

SAUGOJIMO SĄLYGOS
Klijus laikyti sandariai uždarytoje pakuotėje, esant ne žemesnei nei +5 °C ir ne aukštesnei nei +25 °C temperatūrai. Saugoti, kad neužšaltų!

LAIKYMO TRUKMĖ
12 mėn. nuo pagaminimo datos.

DĖMESIO! DARBŲ SAUGA
Saugoti nuo vaikų. Dirgina odą. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikių nepalankių vandens ekosistemų pakitimų. Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Neįkvėpti garų. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Nupjauti tūtelės galiuką, užsukti antgalį ir nupjauti jį kampu. Naudojant rankinį arba pneumatinį klijų spaudiklį, užtepti klijus ant švaraus paviršiaus. Tepti taškais arba juostomis maždaug 20 cm atstumu. Klijuojamą medžiagą priglausti prie pagrindo ir prispausti ją stumiant.