Grįžti atgal

Aukštai temperatūrai atsparus hermetikas (HEAT 1200)

INFORMACIJA

SAVYBĖS
Sukietėjęs atsparus iki +1200 °С temperatūrai. Sudėtyje nėra asbesto. Stabilių konstrukcijų siūlėse neskeldėja ir netrupa. Visiškai sukietėja po 24–96 valandų. Nenaudojamas deformacinėms siūlėms sandarinti.

PAGRINDO / PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Apdorojamas paviršius turi būti švarus, sausas ir be riebalų.

PARUOŠIMAS
Nuimkite gaubtelį, prapjaukite tūbelės galiuką, vėl užsukite gaubtelį ir nupjaukite jį įstrižai taip, kad plotis atitiktų siūlės plotį.

SAUGOJIMO SĄLYGOS
Saugoti nuo vaikų! Profesionaliems naudotojams saugos duomenų lapas pateikiamas pareikalavus.

LAIKYMO TRUKMĖ
Galiojimo laikas – 12 mėnesių. Uždarytą tūbelę laikyti nuo +5 iki +25 °C temperatūroje.

DĖMESIO! DARBŲ SAUGA
Mūvėti apsaugines pirštines. Patekus ant odos: plauti dideliu vandens kiekiu. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Saugoti nuo saulės šviesos. Įkvėpus: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Užteptą masę per 10 minučių išlyginkite mentele, sudrėkindami paviršių muiluotu vandeniu. Sukietėjusią masę įkaitinkite, pamažu didindami temperatūrą.