Grįžti atgal

Kontaktinis gruntas

INFORMACIJA

PAGRINDO / PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Gruntuojami paviršiai turi būti sausi ir švarūs.

SĄNAUDOS
0,2–0,4 kg/m².

SAUGOJIMO SĄLYGOS
Gruntą laikyti sandariai uždarytoje taroje esant ne žemesnei nei +4 ºC temperatūrai. Saugoti, kad neužšaltų! Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant plauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, gerai nuplauti muilu ir vandeniu.

LAIKYMO TRUKMĖ
Jei pakuotė nėra pažeista ir gaminys buvo sandėliuojamas laikantis nurodytų laikymo bei naudojimo taisyklių, gamintojas atsako už savo produktų kokybę.
Tinka naudoti 12 mėn. nuo pagaminimo datos. Naudojant gaminį pasibaigus galiojimo laikui, gamintojas už jo kokybę neatsako.

DĖMESIO! DARBŲ SAUGA
Kylant klausimų, abejonių, trūkstant informacijos, nesuprantant, kaip tiksliai reikia gaminį naudoti, visa papildoma informacija apie gaminių kokybę, paskirtį, savybes, sąnaudas ir pan. pateikiama gamintojo, užsakovui teiraujantis.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Prieš naudojimą gerai išmaišyti. Gruntuojama teptuku ar voleliu. Reikia stengtis, kad gruntas pasiskirstytų vienodai ant viso paviršiaus. Džiūvimo trukmė – 3–4 val., esant +20 ºC temperatūrai. Negalima gruntuoti, kai aplinkos temperatūra žemesnė nei +8 ºC.
Nuo visiško grunto išdžiūvimo iki tinkavimo ar klijavimo turi praeiti kaip galima mažiau laiko, siekiant išvengti gruntuoto paviršiaus užteršimo statybinėmis dulkėmis.
Naudotus įrankius ir tarą galima išplauti šiltu vandeniu įpylus ploviklio.