Atgriezties

NOSTIPRINOŠĀ DZIĻUMGRUNTS (INTENS)

INFORMĀCIJA

ĪPAŠĪBAS
Laba saķere ar dažādām virsmām. Nogruntētām virsmām piemīt laba ūdens tvaiku caurlaidība un izturība pret mitrumu un sārmiem.

PAMATA / VIRSMAS SAGATAVOŠANA
Gruntējamām virsmām ir jābūt sausām un tīrām. Pirms impregnēšanas ar grunti, virsma ir jāattīra no putekļiem, netīrumiem, cita piesārņojuma, kā arī tai jābūt attaukotai.

MAISĪJUMA SAGATAVOŠANA
Grunts ir gatava izmantošanai.

PATĒRIŅŠ
0,1–0,2 l/m².

UZGLABĀŠANAS APSTĀKĻI
Grunti glabāt cieši noslēgtā tarā, temperatūrā, kas nav zemāka par +4 °C. Pasargāt no sasalšanas!

UZGLABĀŠANAS ILGUMS
12 mēneši no izgatavošanas datuma.

UZMANĪBU! DARBA DROŠĪBA
Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību! Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Gruntēt ar otu vai rullīti, cenšoties labi ierīvēt grunti apstrādājamā virsmā, var smidzināt ar zemspiediena smidzinātāju. Jācenšas vienmērīgi izlīdzināt grunti pa visu virsmu. Vājas, ļoti porainas, stipri mitrumu uzsūcošas virsmas ieteicams gruntēt vairākas reizes. Žūšanas ilgums — 1,5 stundas +20 °C temperatūrā. Otro reizi var gruntēt, pārliecinoties, ka grunts jau izžuvusi. Lai nodrošinātu augstu kvalitāti, otro reizi ieteicams gruntēt ne agrāk kā 8 stundas pēc pirmās gruntēšanas. Nedrīkst gruntēt, ja vides temperatūra ir zemāka par +6 °C. Lietotus instrumentus un taru var mazgāt ar siltu ūdeni, pievienojot mazgāšanas līdzekli.

Patēriņa kalkulators

   
Produkta patēriņš, l/m2   
* Viena loga platums - 1m2, durvju - 2m2 Aprēķināt